Контакт

Вы здесь: ALTRAD – Mostostal. Szalunki i rusztowania » Контакт

где мы:


GPS: 52.158995 , 22.303931

Время работы:

Понедельник – Пятница

Бюро с 7:00 до 15:00

Экспедиция 7:00 – 15:00

 

siedzibaALTRAD-Mostostal Spółka z o.o.

ul. Starzyńskiego 1

08-110 Siedlce

Tel. +48 25 644-72-84

 

 

NIP: 821-11-88-329

REGON: 710413184

KRS 0000051423 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 20 998 000 zł