Contact

You are here: ALTRAD – Mostostal. Szalunki i rusztowania » Contact

Our location:

GPS: 52.158995 , 22.303931

Working hours:

Monday – Friday

Office 7:00 – 15:00

Forwarding 7:00-15:00

 

siedzibaALTRAD-Mostostal Spółka z o.o.

1 Starzyńskiego St.

08-110 Siedlce

Phone +48 25 644-72-84

 

 

NIP: 821-11-88-329

REGON: 710413184

KRS 0000051423 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Share capital: 20 998 000 zł