Podstawowe wartości firmy Altrad

Uczciwość jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności biznesowej nie tylko dlatego, że przepisy krajowe i międzynarodowe zwiększyły ryzyko i negatywne konsekwencje nielegalnych lub bezprawnych zachowań, ale także ponieważ uczciwość pomaga zapewnić Grupie stabilność i zrównoważony rozwój. Grupa Altrad określa się poprzez wartości uczciwości i uczciwej konkurencji, które idą w parze z jej sukcesami.

Grupa Altrad zawsze będzie starała się postępować zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami etycznymi. Niniejszy Kodeks odzwierciedla zaangażowanie Grupy Altrad na rzecz uczciwości i ma na celu pomóc pracownikom oraz partnerom Grupy w zrozumieniu standardów, których się od nich oczekuje, zawiera także informacje, gdzie szukać dalszej pomocy w celu osiągnięcia tych standardów.

Grupa Altrad utworzyła Komisję etyki odpowiedzialną za zapewnienie wdrożenia zasad etyki i uczciwości biznesowej w całej Grupie (w tym stosowanie niniejszego Kodeksu). Na stanowisko Dyrektora Grupy ds. etyki powołany został Główny radca prawny Grupy. Jednak główna odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Kodeksu spoczywa na poszczególnych osobach i Jednostkach biznesowych.

Kodeks ten dotyczy zarówno mnie, jak i wyższej kadry zarządzającej oraz wszystkich innych pracowników Grupy Altrad i oczekuję tych od wszystkich osób pracujących dla Grupy Altrad i współpracujących z nią.

Każdy z nas ma do odegrania istotną rolę w utrzymaniu naszych standardów etycznych. Poszanowanie niniejszego Kodeksu powinno być priorytetem dla wszystkich i służyć jako podstawowy zbiór wskazówek umożliwiających uzyskanie postępów i doskonałości.

Mohed Altrad
Prezes

Kodeks etyki i uczciwości (wersja /pdf)