ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce
Tel. +48 25 644-72-84 (dział handlowy)
Tel. +48 25 644-82-93 (sekretariat)

NIP: 821-11-88-329
REGON: 710413184
KRS 0000051423
Kapitał zakładowy: 20 998 000 zł

KONTO:
Bank PKO BP SA I O/Siedlce, nr 81 1020 4476 0000 8302 0078 1872

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
Biuro: 7:00-15:00
Spedycja: 7:00-16:00

Zarząd Spółki
Dział Handlowy
Dział Księgowości
Dział Zakupów i Logistyki
Dział Spedycji
Dział Kadr i Administracji
Produkcja
Dział Konstrukcyjno-Technologiczny
Dział Kontroli Jakości i Spawalnictwa
Dział Utrzymania Ruchu
Dział Marketingu
Windykacja
Inspektor Osobowy Danych